banner

 

Garantiordningen

Varmepumpeordningens garanti

Når du er medlem af Varmepumpeordningen, kan du tilbyde din kunde en ekstra garanti via VPO.

VPO’s garantiordning er en aftale mellem tre parter: Dig, din kunde og Varmepumpeordningens sekretariat. Garantien dækker, hvis kundens nye anlæg er korrekt dimensioneret og installeret i henhold til Varmepumpeordningens krav, og at du er uddannet på vores VPO-kurser.

Se her, hvordan du bliver medlem

Garantiordningen

Hvornår gælder garantien?

Garantien gælder, hvis der opstår problemer med dit nye anlæg af teknisk karakter. Det kan f.eks. være, at anlægget ikke giver den ydelse, du var stillet i udsigt.

Nyhedsbrev

VarmePumpeOrdningen


  

Kongsvang Allé 29
8000 Aarhus C
Tlf.: +45 7220 1222
sekretariat@vp-ordning.dk