banner

 

Almindelige spørgsmål om varmepumper

Skulle du have spørgsmål der ikke besvares i punkterne nedenfor er du altid velkommen til at kontakte et af vores medlemmer.


Før du køber

Hvad koster det?

Varmepumper fås til varierende prisniveau, og nogle systemløsninger er billigere end andre. Investeringen skal naturligvis holdes op mod den energibesparelse, der opnås i forhold til eksisterende varmesystem.

Anlægsomkostningerne til et jordvarmeanlæg (f.eks. til et almindeligt parcelhus fra 1985 på ca. 140 m²) er på ca. kr. 120.000 - 175.000, mens udgifterne til et tilsvarende luft/vand-anlæg er på ca. kr. 90.000. For jordvarmeanlæg ligger den simple tilbagebetalingstid typisk mellem 4 og 8 år.

Hvor meget kan der cirka spares med en luft/vand-varmepumpe?
Kræver en varmepumpe ikke en masse plads?
Kan varmepumpen alene opvarme huset om vinteren?
Er der tilskud til varmepumper?
Kan jeg få anlægget finansieret?
Hvor meget støjer en varmepumpe?
Kan jeg sammenligne forskellige fabrikater af varmepumper?
Hvad er et kølemiddel?
Hvad betyder Inverter
Hvad betyder tilført effekt?
Hvad betyder afgivet effekt?
Vigtige begreber at have kendskab til
Hvad nu, hvis der kommer strømsvigt?
Er anlæggene driftssikre?
Hvorfor findes der anlæg på markedet, som ikke er er på varmepumpelisten?
Kan varmepumpen blive CO2-neutral?
Hvor adskiller varmepumpen sig fra opvarmning med oliefyr?
Er der meget vedligehold på en varmepumpe?
Virker anlægget ikke, hvis der er rim på udedelen?
Må der bygges en kasse om udedelen?
Kan udedelen på en luft/vand-varmepumpe stå på husets loft?
Hvilken type skal jeg vælge?
Skal udedelen til varmepumpen beskyttes i hårdt vintervejr?
Skal varmepumpen have et årligt tjek?
Kan jeg selv stille anlægget op?
Kan varmepumpen stilles langt væk fra huset?
Iser luft/ vand- varmepumpen til om vinteren?
Hvornår kan luft/vand-varmepumper benyttes?
faq_01.jpg

Når du har købt

Hvorfor bruges der mere el end installatøren lovede?

Det kan skyldes flere ting.

  • Fyringssæsonen kan være koldere end i et normalt år
  • I har skruet op for varmen i huset. Det sker ofte, at man ubevidst skruer op for varmen, når man har fået en ny og billigere varmekilde – men varmepumpen bruger dermed også mere energi.
  • Varmepumpen kan være for lille, og så vil den indbyggede elpatron overtage i længere tid, end det er meningen, og det koster meget på elregningen.
  • Varmepumpen kører med for høj fremløbstemperatur, hvilket får dens virkningsgrad til at falde dramatisk. Jo lavere fremløbstemperatur, jo større nyttevirkning. Især gulvvarme med lav fremløbstemperatur er ideel i kombination med jordvarme.
  • Det første skridt vil være at begynde at aflæse bimåleren på varmepumpen, så der kan holdes øje med forbruget. Hvis der ikke er monteret en bimåler, så vil det være en god ide at få det gjort.
  • Desuden kan det øvrige elforbrug i huset være sat op, uden at husejeren har været opmærksom på det.
  • Jordslangerne er for korte eller arbejder uens.
Hvorfor kan varmepumpen ikke varme huset tilstrækkeligt op om vinteren?
Er der retningslinjer for udførelse af f.eks.
Hvorfor knirker/hvæser det til tider fra udedelen på luft/vand varmepumpen?
Hvor tit skal anlægget efterses?
Hvad skal jeg gøre, hvis anlægget pludselig går i stå?

VarmePumpeOrdningen

Vestergade 28

4000 Roskilde

Tlf.: +45 31 13 60 59
sekretariat@vp-ordning.dk

                                                                                                                        Følg os på Facebook