banner

 

Vælg din varmepumpe

En varmepumpe kan bruges som et klima- og økonomivenligt alternativ til fx olie- eller gasfyr. Varmepumpen er både miljøvenlig og billig i drift, fordi den bruger meget mindre energi end andre typer af anlæg, og fordi varmepumpen bruger energi, der allerede findes i jorden, vandet eller i luften omkring os.

I en varmepumpe bruges kølemiddel til at flytte energi med et lavt temperaturniveau udendørs til et højere temperaturniveau, hvor energien kan bruges som varme indendørs.

Herunder kan du se de mest almindelige former for varmepumper, eller du kan læse mere på Energitjenesten. 

Har du spørgsmål i forbindelse med valg køb af varmepumpe kan du tage kontakt til en af de mange montører, der er tilmeldt Varmepumpeordningen (VPO).

valg_varmepumpe_01.jpg

De mest anvendte anlægstyper er:

Jordvarmepumpe

Her hentes varmen fra vandrette slanger (rørslanger af plast), der er gravet ned i jorden, eller rør anbragt i lodrette boringer. En frostsikret væske (brine) cirkulerer i slangerne, der normalt graves ned til en dybde af 65 – 110 cm.

Inde i huset fordeles varmen gennem radiatorer eller gulvvarmen. Jord/vand-anlæg er oplagte som erstatning for et oliefyr, gasfyr, stokerfyr og elvarme i helårshuse.

Luft/vand-varmepumpe

Varmen hentes fra luften udendørs, og den fordeles indendørs gennem radiatoranlæg eller gulvvarmen. Luft-vand anlæg er velegnet til erstatning for oliefyr, gasfyr, stokerfyr og elvarme ved mangel på areal til jordslangerne, eller hvis tilladelse af forskellige årsager ikke kan gives af myndighederne.

Luft/luft-varmepumpe

Luft/luft varmepumpen bruges til rumopvarmning med cirkuleret luft og er den type varmepumpe man oftest anvender i sommerhuse som supplement.

VarmePumpeOrdningen

Vestergade 28

4000 Roskilde

Tlf.: +45 31 13 60 59
sekretariat@vp-ordning.dk

                                                                                                                        Følg os på Facebook