banner

 

Garantiordningen

Varmepumpeordningens garanti

Når du er medlem af Varmepumpeordningen, kan du tilbyde din kunde en ekstra garanti via VPO.

VPO’s garantiordning er en aftale mellem tre parter: Dig, din kunde og Varmepumpeordningens sekretariat. Garantien dækker, hvis kundens nye anlæg er korrekt dimensioneret og installeret i henhold til Varmepumpeordningens krav, og at du er uddannet på vores VPO-kurser.

Garantiordningen

Hvornår gælder garantien?

Garantien gælder, hvis der opstår problemer med dit nye anlæg af teknisk karakter. Det kan f.eks. være, at anlægget ikke giver den ydelse, du var stillet i udsigt.

garantiordningen_01.jpg
bliv_medlem_02.jpg

VarmePumpeOrdningen

Kongsvang Allé 29
8000 Aarhus C
Tlf.: +45 7220 1222
sekretariat@vp-ordning.dk