banner

 

VPO-kurser

VarmePumpeOrdningen skal sikre, at varmepumpeanlæg dimensioneres, installeres, idriftsættes og serviceres, så den komplette varmepumpeinstallation lever op til den forventede ydelse, levetid og driftsøkonomi.

VPO´s grundlæggende kursus giver deltagere med et forudgående teoretisk og praktisk kendskab til installation af varmepumpeanlæg en opdatering af deres viden, så de derefter bliver i stand til at opfylde dette formål.

Kurset skal bestås, hvis I skal med i VPO

Vær venligst opmærksom på, at et gennemført VPO-kursus med bestået prøve ikke nødvendigvis i sig selv giver adgang til medlemskab af ordningen. Virksomhedens eksisterende viden om og erfaring med varmepumpesystemer samt en plan for at øge varmepumpekompetencen indgår i ansøgningsmaterialet og vil sammen med bestået prøve danne grundlag for evt. optagelse.

VPO-kurser

Kurset henvender sig til ansatte i virksomheder, der har erfaring med installation og vedligeholdelse af mindre eldrevne varmepumpeanlæg, samt til VP-montører og VPS-montører, som forudsættes at have et indgående kendskab og praktisk erfaring med installation og drift af små varmepumpeanlæg.

Kursusindhold

1. kursusdag
 • Velkomst og indledning
 • Generel orientering om VPO, hjemmesiden, m.m.
 • Varmepumpetyper og deres karakteristika ift. andet, prisniveauer
 • Varmepumpeprøvning og test, positivlisten
 • Lovgivning, regler, vejledninger, BR10, m.v.
 • Installation af VPO´s beregningsprogrammer
 • Gennemgang af VPO´s beregningsprogrammer
 • Øvelser i beregning og dimensionering med VPO-programmerne
 • Afslutning og evaluering.
2. kursusdag
 • Opfølgning på dagen før og genopstart
 • VPO´s kvalitetssikringskoncept og kvalitetssikringsplan
 • Teknisk specifikation, krav til dokumentation (fabrikant og installatør), kravspecifikationer,
 • krav til installations- og servicevirksomheders kvalitetssikringssystem, m.m.
 • Installation, opstart, idriftsættelse og indregulering, funktionsprøve, ydelsescheck,
 • drift, service, vedligeholdelse, brugervejledning
 • Installationstyper, buffertanke, elvarme, kombi med olie, gas, m.m.
 • Drift og vedligehold, serviceeftersyn
 • Installation, praktiske tips og fiduser
 • Øvelser i beregning og dimensionering med VPO-programmerne
 • Afslutning og evaluering
vpo-kurser_01.jpg
vpo-kurser_02.jpg

Prøve(r)

Prøver gennemføres som skriftlige prøver, der skal bestås, før VPO-bevis kan udstedes.

Pris

Prisen for kursusdeltagelsen er p.t. fastsat til 8.000 kr. ekskl. moms.

Tilmelding

Næste VPO-kurser afholdes ...
30/10-1/11 2019 Nyt 3-dages varmepumpegrundkursus (VPO)
5-6/11 2019 2-dages varmepumpegrundkursus (AL Efteruddannelse)

Kurser afholdes, når et passende antal installatører er tilmeldt. Kurser gennemføres ikke, hvis der er for få tilmeldinger.

For varmepumpeinstallatører, som ønsker at blive registreret i VarmePumpeOrdningen, men hvor der ikke tilbydes kursus i den nærmeste fremtid, kan optagelse og registrering foretages gennem en særlig indslusningsprocedure.

Du kan melde dig til VPO´s kurser ved at skrive til os på: sekretariat@vp-ordning.dk
Tilmelding til VPO-kurset for AL Efteruddannelse skal ske til: www.aleu.dk/kalender eller tlf.: 2287 2126

Yderligere information

Yderligere information kan fås ved henvendelse til sekretariatet.

VarmePumpeOrdningen

Kongsvang Allé 29
8000 Aarhus C
Tlf.: +45 7220 1222
sekretariat@vp-ordning.dk