banner

 

Kurser i VE-Godkendelse

VarmePumpeOrdningen skal sikre, at varmepumpeanlæg dimensioneres, installeres, idriftsættes og serviceres, så den komplette varmepumpeinstallation lever op til den forventede ydelse, levetid og driftsøkonomi.

VPO´s grundlæggende kursus giver deltagere med et forudgående teoretisk og praktisk kendskab til installation af varmepumpeanlæg en opdatering af deres viden, så de derefter bliver i stand til at opfylde dette formål.

Kurset skal bestås, hvis I skal med i VPO

Vær venligst opmærksom på, at et gennemført VPO-kursus med bestået prøve ikke nødvendigvis i sig selv giver adgang til medlemskab af ordningen. Virksomhedens eksisterende viden om og erfaring med varmepumpesystemer samt en plan for at øge varmepumpekompetencen indgår i ansøgningsmaterialet og vil sammen med bestået prøve danne grundlag for evt. optagelse.

1-dags-kursus til VPO medlemmer

Kursusdagen

 • Introduktion
 • Generel orientering om VE-godkendelsesordningen
 • Fejlfinding, typiske fejl og praktiske erfaringer
 • Lovgivning, regler, vejledninger, BR18, mv
 • Beregning og dimensionering
 • Installation af varmepumper, varmeoptagere og -afgivere
 • Opstart, service og vedligehold
 • Drift og automatik (styring/regulering/overvågning)
 • Afslutning og evaluering af kurset
 • Prøve

3-dags kursus for dig, der ikke er medlem af VPO

Kurset henvender sig til ansatte i virksomheder, der har erfaring med installation og vedligeholdelse af mindre eldrevne varmepumpeanlæg, samt til VP-montører og VPS-montører, som forudsættes at have et indgående kendskab og praktisk erfaring med installation og drift af små varmepumpeanlæg.

1. Kursusdag

 • Velkomst og indledning
 • Om VarmePumpeOrdningen VPO
 • Kølemiddelkredsløbet og varmepumpetyper
 • Varmepumpelisten baseret på uafhængige tests
 • Varmepumper i relation til miljø og økonomi
 • Bygningers energiforbrug
 • Varmekilder for varmepumper
 • Besigtigelse for vurdering af egnethed for varmepumpe
 • Beregning og dimensionering
 • Installation og gennemgang af VPO´s beregningsprogrammer
 • Øvelser i beregning og dimensionering
 • Afslutning og evaluering

2. Kursusdag

 • Opfølgning på dagen før og genopstart
 • VPO´s kvalitetssikringskoncept og kvalitetssikringsplan
 • Lovgivning, regler, vejledninger, BR18, mv
 • Varmefordelingssystemer
 • Installationstyper – brug af bufferbeholdere
 • Drift, styring/regulering, service og vedligehold
 • Praktiske tips og fiduser til installationsarbejdet
 • Erfaringer med drift, vedligeholdelse og serviceeftersyn
 • Øvelser i beregning og dimensionering
 • Afslutning og evaluering

3. Kursusdag

 • Opfølgning på dagen før og genopstart
 • Fejlfinding, typiske fejl og praktiske erfaringer
 • Installation, opstart, idriftsættelse, indregulering, funktionsprøve, ydelsestjek
 • Kundeinstruktion og garanti
 • VE-godkendelsesordningen VE-G
 • VE-G´s kvalitetssikringskoncept og kvalitetssikringsplan
 • Øvelser i beregning og dimensionering
 • Afslutning og evaluering
 • Prøve
Efterfølgende hjemmeopgave (3-5 sider)
Eksamen baseret på kurset, prøven og opgaven (Fredericia Maskinmesterskole)
vpo-kurser_01.jpg
vpo-kurser_02.jpg

Prøve(r)

Prøver gennemføres som skriftlige prøver, der skal bestås, før VPO-bevis kan udstedes.

Pris

Prisen for kursusdeltagelsen er p.t. fastsat til 8.000 kr. ekskl. moms.

Tilmelding

Næste VPO-kurser afholdes:

3-dages varmepumpegrundkursus (VPO)
1.-3. december 2020 

1-dages supplerende varmepumpegrundkursus (VPO) 
5. og 9. oktober samt 4., 25. og 26. november 2020 

Kurser gennemføres ikke, hvis der er for få tilmeldinger.

For varmepumpeinstallatører, som ønsker at blive registreret i VarmePumpeOrdningen, men hvor der ikke tilbydes kursus i den nærmeste fremtid, kan optagelse og registrering foretages gennem en særlig indslusningsprocedure.

Yderligere information

Yderligere information kan fås ved henvendelse til sekretariatet.

VarmePumpeOrdningen

Vestergade 28

4000 Roskilde

Tlf.: +45 31 13 60 59
sekretariat@vp-ordning.dk