VPO-Kurser: Vejen til VE-godkendelse

Et VPO-kursus er dit første skridt mod den (snart) lovpligtige VE-godkendelse.

 Guide til godkendelse

Kurserne er udarbejdet med det formål at give deltagerne den supplerende basisviden om varmepumpeteknologi, som er nødvendig for at kunne blive ”VE-uddannet medarbejder” i en virksomhed, der ønsker at være medlem af VE-godkendelsesordningen.  

Kurset skal bestås, hvis I skal med i VPO

Vær venligst opmærksom på, at et gennemført VPO-kursus med bestået prøve ikke nødvendigvis i sig selv giver adgang til medlemskab af ordningen. Virksomhedens eksisterende viden om og erfaring med varmepumpesystemer samt en plan for at øge varmepumpekompetencen indgår i ansøgningsmaterialet og vil sammen med bestået prøve danne grundlag for evt. optagelse.

1-dags-kursus

Kurset er lavet til personer, der tidligere har gennemført VarmePumpeOrdningens 2-dages VPO-kursus og bestået prøven og dermed er i besiddelse af personligt VPO-bevis.

Kurset er en overbygning på 2-dages VPO-kurset til dét indhold og niveau, der svarer til kravene i VE-godkendelses-ordningen.

Deltagere forudsættes at have arbejdet med varmepumpeteknik siden gennemførelsen af 2-dages VPO-kursus.

Kursusdagen

 • Introduktion
 • Generel orientering om VE-godkendelsesordningen
 • Fejlfinding, typiske fejl og praktiske erfaringer
 • Lovgivning, regler, vejledninger, BR18, mv
 • Beregning og dimensionering
 • Installation af varmepumper, varmeoptagere og -afgivere
 • Opstart, service og vedligehold
 • Drift og automatik (styring/regulering/overvågning)
 • Afslutning og evaluering af kurset
 • Prøve

Læs mere om kurset her

3-dags kursus

Kurset henvender sig til medarbejdere med ansvar for kvalitet i installation og service af varmepumper, der er, er eller ønsker at blive, medlemmer af VarmePumpeOrdningen og er tiltænkt rollen som ”VE-uddannet medarbejder” i virksomheder, der på sigt ønsker at blive ”VE-installatørvirksomhed” eller ”VE-montørvirksomhed”.

En varmepumpegrunduddannelse indeholdende dét indhold og niveau, der svarer til kravene i VE-godkendelsesordningen (og VE-direktivet)

Deltagere forudsættes at have et vist minimum af indsigt i og viden om grundlæggende varmepumpeteknik

Læs mere om kurset her

1. Kursusdag

 • Velkomst og indledning
 • Om VarmePumpeOrdningen VPO
 • Kølemiddelkredsløbet og varmepumpetyper
 • Varmepumpelisten baseret på uafhængige tests
 • Varmepumper i relation til miljø og økonomi
 • Bygningers energiforbrug
 • Varmekilder for varmepumper
 • Besigtigelse for vurdering af egnethed for varmepumpe
 • Beregning og dimensionering
 • Installation og gennemgang af VPO´s beregningsprogrammer
 • Øvelser i beregning og dimensionering
 • Afslutning og evaluering

2. Kursusdag

 • Opfølgning på dagen før og genopstart
 • VPO´s kvalitetssikringskoncept og kvalitetssikringsplan
 • Lovgivning, regler, vejledninger, BR18, mv
 • Varmefordelingssystemer
 • Installationstyper – brug af bufferbeholdere
 • Drift, styring/regulering, service og vedligehold
 • Praktiske tips og fiduser til installationsarbejdet
 • Erfaringer med drift, vedligeholdelse og serviceeftersyn
 • Øvelser i beregning og dimensionering
 • Afslutning og evaluering

3. Kursusdag

 • Opfølgning på dagen før og genopstart
 • Fejlfinding, typiske fejl og praktiske erfaringer
 • Installation, opstart, idriftsættelse, indregulering, funktionsprøve, ydelsestjek
 • Kundeinstruktion og garanti
 • VE-godkendelsesordningen VE-G
 • VE-G´s kvalitetssikringskoncept og kvalitetssikringsplan
 • Øvelser i beregning og dimensionering
 • Afslutning og evaluering
 • Prøve

Efterfølgende hjemmeopgave (3-5 sider)
Eksamen baseret på kurset, prøven og opgaven (Fredericia Maskinmesterskole)

kursusbillede-40-r.png
vpo-kurser_02.jpg

Prøve(r)

Prøver gennemføres som skriftlige prøver, der skal bestås, før VPO-bevis kan udstedes.

Pris

Pris for 1.dags-kurset: 6.415 kr. pr. deltager

Pris for 3.dags-kurset: 10.015 kr. pr. deltager.

Priserne er inklusiv prøver.

Tilmelding

Tilmelding foregår gennem skriftlig kontakt til sekretariatet på: sekretariat@vp-ordningen.dk

Tilmeldingen skal indeholde: Navn på alle deltagere, Firmanavn og telefonnummer. 


Næste VPO-kurser afholdes:

3-dages varmepumpegrundkursus (VPO)
Vi afventer nye datoer fra Teknologisk institut.  

1-dages supplerende varmepumpegrundkursus (VPO) 
24. marts 2021 

Kurser gennemføres ikke, hvis der er for få tilmeldinger.

For varmepumpemontører, som ønsker at blive registreret i VarmePumpeOrdningen, men hvor der ikke tilbydes kursus i den nærmeste fremtid, kan optagelse og registrering foretages gennem en særlig indslusningsprocedure.

Yderligere information

Yderligere information kan fås ved henvendelse til sekretariatet.

VarmePumpeOrdningen

Vestergade 28

4000 Roskilde

Tlf.: +45 31 13 60 59
sekretariat@vp-ordning.dk

                                                                                                                        Følg os på Facebook