banner

 

VPO-udvalget

VPO er en ”ordning” – ikke en ”forening”. VP-ordningen er organiseret som en selvstændig, juridisk og regnskabsmæssig enhed, der styres og administreres af et VPO-udvalg.

VPO-udvalget består af 10 medlemmer, der findes blandt ordningens medlemmer, brancherelevante organisationer og videncentre. De repræsenterer parter, der beskæftiger sig med produktion, installation, drift, service og vedligehold, udvikling, forskning og test af varmepumpeanlæg.
Endvidere er der tilknyttet 8 observatører til VPO-udvalget. Observatørerne findes blandt brancherelevante myndigheder og ordninger og repræsenterende parter, der beskæftiger sig med regulering, lovgivning, tilsyn, o. lign. for varmepumpevirksomheder og –anlæg. Derved sikres, at såvel slutbruger som brancheinteresser tilgodeses.

VPO-udvalget består af følgende personer:

 Ole Thygesen
 Næstformand
 Energirådgivning
 Trolle Mikkelsen
 Formand
 Klimashop ApS
 Flemming Vejby Kristensen
 NORLYS A/S
 Kristian Petersen
 Geotherm
 Claus Schøn Poulsen
 Teknologisk Institut
 Carsten Essler Helmer
 TEKNIQ Arbejdsgiverne
Troels Hartung
TEKNIQ Arbejdsgiverne
 Søren Bülow
 Dansk Køl & Varme
 Allan Malskær
 Parcelhusejernes Landsforening
Lars Abel
Varmepumpeindustrien i Danmark

Per Schultz

Per Schultz
Per Schults VVS

VarmePumpeOrdningen

Vestergade 28

4000 Roskilde

Tlf.: +45 31 13 60 59
sekretariat@vp-ordning.dk