banner

 

VPO-udvalget

VPO er en ”ordning” – ikke en ”forening”. VP-ordningen er organiseret som en selvstændig, juridisk og regnskabsmæssig enhed, der styres og administreres af et VPO-udvalg.

VPO-udvalget består af 10 medlemmer, der findes blandt ordningens medlemmer, brancherelevante organisationer og videncentre. De repræsenterer parter, der beskæftiger sig med produktion, installation, drift, service og vedligehold, udvikling, forskning og test af varmepumpeanlæg.
Endvidere er der tilknyttet 8 observatører til VPO-udvalget. Observatørerne findes blandt brancherelevante myndigheder og ordninger og repræsenterende parter, der beskæftiger sig med regulering, lovgivning, tilsyn, o. lign. for varmepumpevirksomheder og –anlæg. Derved sikres, at såvel slutbruger som brancheinteresser tilgodeses.

VPO-udvalget består af følgende personer:

Ole Thygesen..
Formand
Energirådgivning v/ Ole Thygesen
Trolle Mikkelsen
Næstformand
Klimashop ApS
Flemming Vejby Kristensen
Eniig A/S
No-Name
Varmepumpeinstallatørfirma
Claus Schøn Poulsen
Teknologisk Institut
Carsten Essler Helmer
Arbejdsgiverne
Birger T. Christiansen
TEKNIQ
Søren Bülow
Autoriserede Køle- og Varmepumpefirmaers Brancheforening
Allan Malskær
Parcelhusejernes Landsforening
Søren Norman Andersen
Vampumpefabrikantforeningen
No-Name
Varmepumpeinstallatørfirma

VarmePumpeOrdningen

Kongsvang Allé 29
8000 Aarhus C
Tlf.: +45 7220 1222
sekretariat@vp-ordning.dk